مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

اعضای سازمان تروریستی بسیج در حال شکستن درب منازل مردم


اعضای سازمان تروریستی بسیج در حال شکستن درب منازل مردم

0 نظرات: