مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس - فرزندان سید علی خامنه ای

ويزاي دانشجويي آمريكا براي ايرانيانمنبع : iranianuk


نماي كلي

دو نوع رواديد دانشجويي وجود دارد. دانشجوياني كه قصد تحصيل در يك موسسه آكادميك دارند، بايد براي رواديد دانشجويي F-1 تقاضا كنند. دانشجويان فني و حرفه اي و ساير دانشجويان غير آكادميك بايد براي رواديد دانشجويي M-1 تقاضا كنند. اگر هدف اصلي شما از سفر به ايالات متحده جهانگردي باشد و قصد داشته باشيد كه در يك دوره آموزشي كوتاه تر از 18 ساعت در هفته نيز شركت كنيد، رواديد جهانگردي (1) مي تواند كافي باشد. از كنسولگري اي كه در آن تقاضا مي كنيد سوال كنيد. اما در صورتي كه دوره آموزشي شما بيشتر از 18 ساعت در هفته باشد، به رواديد دانشجويي نياز خواهيد داشت.


متقاضي رواديد دانشجويي بايد رشته درسي پيش نياز رشته مورد نظر را با موفقيت به پايان رسانده باشد. در صورتيكه منحصرا قصد شركت در يك برنامه آموزش زبان انگليسي داشته باشند، دانشجويان بايد يا از مهارت كافي در زبان انگليسي براي تحصيل در رشته مورد نظر برخوردار بوده، يا موسسه آموزشي مورد نظر بايد دوره هاي آموزش زبان انگليسي داشته و يا رشته مورد نظر را به زبان محلي دانشجو تدريس نمايد.


متقاضيان همچنين بايد ثابت كنند كه وجوه كافي از يك منبع شناسايي شده و معتبر براي تامين كليه هزينه هاي تحصيل و زندگي خود در مدت پيش بيني شده تحصيل در ايالات متحده را موجود دارند يا خواهد داشت. متقاضيان بايد مشخصا ثابت كنند كه وجوه لازم براي تامين كليه مخارج تحصيل در سال اول را در اختيار داشته و همچنين اينكه وجوه لازم براي سال هاي بعدي تحصيل موجود خواهد بود. متقاضيان رواديد دانشجويي M-1 بايد شواهدي ارائه نمايند دال بر اينكه وجوه كافي براي پرداخت تمامي مبلغ شهريه و هزينه هاي زندگي كل مدت اقامت خود را در اختيار دارند.

چه زمان بايد براي رواديد دانشجويي تقاضا كرد؟

دانشجويان تشويق مي شوند كه براي صدور رواديد خود زود اقدام كنند تا وقت اضافي براي فرايندهاي مربوطه وجود داشته باشد. دانشجويان مي توانند هر زمان كه آمادگي دارند براي صدور رواديد خود اقدام نمايند.


در نظر داشته باشيد كه ماه هاي ژوئن، ژوئيه، و اوت شلوغ ترين ماه براي بخش هاي مختلف كنسولگري ها هستند و در طول اين مدت گرفتن وقت مصاحبه از گرفتن تمام وقت ها مشكل تر است. دانشجويان بايد با برنامه ريزي از لزوم مراجعه مكرر به سفارت خانه ها و يا كنسولگري ها اجتناب ورزند.


فرايند رواديد دانشجويي هنوز شامل فرم هاي درخواست رواديد و مصاحبه و همچنين جمع آوري و بررسي و مقايسه اسامي در يك بانك داده درون سازماني بسيار پيشرفته است. به عنوان يك متقاضي رواديد، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه اين بررسي هاي اسامي و فرايند هاي ثبتي براي حراست از شهروندان ايالات متحده و مسافران خارجي لازم بوده و سرنوشت ساز است پس لطفا وقت اضافي در برنامه ريزي هاي خود لحاظ فرماييد. به دليل اين فرايند، بسياري از رواديد ها هفته ها به طول مي انجامند و برخي هم بيشتر.


دانشجويان بايد توجه داشته باشند كه سفارت خانه ها و كنسولگري ها مي توانند رواديد دانشجويي را تا 90 روز جلوتر از تاريخ آغاز ثبت نام دوره تحصيلي صادر نمايند. اگر بيشتر از 90 روز قبل از تاريخ آغاز ثبت نام دوره تحصيلي و يا تاريخ آغاز دوره تحصيلي ذكر شده در برگه I-20 (دريافت شده از يك مدرسه، كالج يا دانشگاه در ايالات متحده) براي صدور رواديد تقاضا كنيد، سفارت خانه يا كنسولگري تقاضاي شما را تا زماني كه بتواند رواديد صادر نمايد نزد خود نگه مي دارد. مسئولان كنسولگري از اين وقت اضافه براي احراز هويت و فرايندهاي لازم ديگر استفاده مي كنند.


دانشجويان به مقررات وزارت امنيت داخلي توجه داشته باشند كه الزام مي كند كه تمامي دانشجويان 30 روز يا كمتر از تاريخ شروع رشته تحصيلي ذكر شده در برگه I-20 وارد ايالات متحده شوند. لطفا در برنامه ريزي سفر خود به ايالات متحده به اين نكته توجه داشته باشيد.


دانشجويي كه در نظر دارد زودتر وارد ايالات متحده شود (بيشتر از 30 روز قبل از تاريخ شروع دوره) بايد رواديد بازديد كننده (3) دريافت نمايد. يادداشتي مبني بر اينكه صاحب رواديد دانشجوي احتمالي است برروي رواديد بازديد كننده فرد گذاشته مي شود و مسافر بايد در مبدا ورودي قصد خود براي تحصيل را براي بازرس مهاجرت ايالات متحده روشن كند. قبل از شروع هر گونه تحصيل، فرد بايد با تسليم فرم I-506 وزارت امنيت داخلي، تقاضاي تغيير وضعيت غير مهاجرتي (4)، تغيير طبقه بندي دريافت نمايد و همچنين فرم مورد نياز I-20 را به دفتر وزارت امنيت داخلي كه تقاضا در آن انجام شده تحويل دهد. لطفا توجه داشته باشيد كه يك هزينه اضافي 140 دلاري براي اين فرايند لازم است و اينكه تا زمان تاييد تغيير وضعيت، شروع تحصيل مقدور نيست.

براي اخذ ويزاي دانشجويي بايد در كجا اقدام شود؟

گرچه اشخاصي كه داراي تابغيت ايراني هستند آزادند درخواست ويزاي غيرمهاجرتي خود را به هر سفارت يا كنسولگري ايالات متحده ارائه دهند، ايراني ها معمولا درخواست خود را به سفارت ايالات متحده در آنكارا، تركيه، يا به كنسولگري ايالات متحده در استانبول، تركيه، يا دبي يا امارات متحده عربي مي دهند. بسته به نيازهاي محلي، روند بررسي فرم هاي درخواست ويزا كمي متفاوتند و مي توانند تغيير كنند.


در همان وقتي كه از ضرورت سفر به ايالات متحده مطلع مي شويد، قرار ملاقات خود را تعيين كنيد و به خاطر داشته باشيد كه از تارنماي اينترنتي سفارت خانه يا كنسولگري مورد نظر خود براي دريافت آخرين اطلاعات در خصوص تقاضاي صدور رواديد ديدن كنيد.

• دوبي، امارات متحده عربي

كنسولگري ايالات متحده در دوبي با كليه افرادي كه متقاضي سفر به ايالات متحده با رواديد غير مهاجرتي هستند مصاحبه مي كند. كليه متقاضيان بايد وقت مصاحبه داشته باشند. وقت ملاقات مي تواند از طريق تماس با سيستم اتوماتيك قرار ملاقات به شماره 797 900 973+ (شماره تلفن بحريني) همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز گذاشته شود. لطفا توجه داشته باشيد كه اين شماره تلفن كنسولگري نيست. كارمندان كنسولگري قادر به تعيين و تاييد وقت ملاقات نيستند.

• آنكارا و استانبول، تركيه

براي تعيين قرار ملاقات، با سرويس اطلاعات رواديد و قرار ملاقات (5) با شماره تلفن 4444 340 (0212) در روزهاي كاري (دوشنبه تا جمعه) از 8:30 صبح تا 6:00 بعد از ظهر تماس حاصل نماييد. ابتدا بايد با مراجعه به يكي از شعب ايش بانكاسي تركيه (6)، يك شماره PIN 16 دلاري خريداري نماييد. از طريق اين شماره شما مي توانيد با سرويس اطلاعات رواديد و قرار ملاقات ما كه تنها منبع مجاز اطلاعات رسمي رواديد است تماس حاصل نماييد. متقاضيان رواديد بيرون از تركيه بايد با تماس سرويس اطلاعات رواديد و قرار ملاقات و ارائه شماره كارت اعتباري ويزا (7) يا مستركارد (8) كه خارج از تركيه صادر شده باشد وقت ملاقات دريافت كنند. در اين صورت، هزينه 16 دلار با كارت اعتباري پرداخت خواهد شد.


لطفا توجه داشته باشيد كه هنگام حضور فيزيكي در يك ناحيه كنسولي، متقاضيان رواديد مي توانند در هر يك از محل هاي صدور رواديد اقدام به تقاضاي صدور رواديد كنند. با اين حال هيچ تضميني وجود ندارد كه شخصي كه به زبان فارسي آشنايي داشته باشد در آن محل در دسترس باشد.


در هنگام تعيين وقت ملاقات، در مورد هزينه ها و نحوه پرداخت آنها سوال كنيد. هزينه هاي تقاضاي رواديد غير قابل استرداد بوده بايد قبل از وقت ملاقات تعيين شده پرداخت شوند. در حال حاضر، هر متقاضي رواديد غير مهاجرتي بايد مبلغ غير قابل استرداد 100 دلار آمريكا پرداخت نمايد.

چه چيزهايي براي تقاقضاي رواديد دانشجويي لازم است؟

بايد به خاطر داشت كه اقدام به تقاضاي به موقع و ارائه كليه مدارك لازم متضمن صدور حتمي رواديد براي دانشجويان نيست. همچنين، به دليل اينكه موقعيت شخصي و آكادميك هر دانشجو با ديگري تفاوت دارد، دو دانشجوي متقاضي يك نوع رواديد بايد به سوالات متفاوتي پاسخ داده مدارك متفاوتي ارائه دهند. به اين دليل، دستورالعمل هاي زير كلي هستند و بنا به شرايط هر دانشجو مي توانند به وسيله مامورين مهاجرتي خارج از كشور خلاصه تر و يا مفصل تر شوند.


كليه متقاضيان رواديد دانشجويي بايد مدارك زير را ارائه دهند:


• فرم I-20 دريافت شده از يك كالج، مدرسه، و يا دانشگاه ايالات متحده. لطفا اطمينان حاصل كنيد كه هر چهار برگ فرم I-20 را تحويل ما مي دهيد. همچنين، اين فرم بايد به امضاي شما و يكي از مسئولين مدرسه رسيده باشد. هر متقاضي كه مي خواهد به قصد تحصيل به ايالات متحده سفر كند بايد توسط يك موسسه آموزشي مورد تاييد اداره خدمات شهروندي و مهاجرت ايالات متحده (9) وزرارت امنيت داخلي براي يك دوره كامل آموزشي پذيرش شود. موسسه آموزشي بايد براي متقاضي يك فرم I-20A-B، گواهي شرايط وضعيت غير مهاجرتي (F-1) دانشجويي براي دانشجويان آكادميك و زبان (10)، ارسال نمايد. موسسات آموزشي غير آكادميك يا فني و حرفه اي بايد براي متقاضي يك فرم I-20M-N، گواهي شرايط وضعيت غير مهاجرتي (M-1) دانشجويي براي دانشجويان فني و حرفه اي (11)، ارسال نمايند. موسسات آموزشي فرم هاي I-20A-B و I-20M-N را از اداره خدمات شهروندي و مهاجرت ايالات متحده دريافت مي نمايند؛ براي متقاضي “F”، فرم I-20A-Bو براي متقاضيان “M”، فرم I-20M-N.


• تقاضاي رواديد غير مهاجرتي، فرم DS-156(12) تكميل و امضا شده. فرم DS-156 بايد يا "تقاضانامه الكترونيك" [https://evisaforms.state.gov/ds156.asp?lang=1] و يا تقاضانامه "غير الترونيك" [http://evisaforms.state.gov/DS156_English.pdf] باشد. اين صفحه [http://evisaforms.state.gov/] اطلاعاتي به زبان انگليسي در خصوص تكميل فرم و لينك هايي به تقاضانامه هاي الكترونيك و غير الكترونيك در اختيار شما قرار مي دهد. همچنين مي توانيد نسخه چاپي فرم DS-156 را از كنسولگري ها دريافت كنيد. فرم جداگانه اي براي بچه ها لازم است حتي اگر در گذرنامه والد خود باشند.


• به همراه فرم DS-156، فرم { DS-158 , http://travel.state.gov/DS-0158.pdf]، اطلاعات تماس و سابقه كار براي متقاضي رواديد غير مهاجرتي (13) براي تمامي متقاضيان رواديد دانشجويي لازم است. هر دو فرم DS-156 و DS-158 بايد تكميل و امضا شوند.


• يك فرم تقاضاي رواديد غير مهاجرتي تكميلي (14)، فرم { http://travel.state.gov/DS-0157.pdf} و dS-157 اطلاعات بيشتري در خصوص برنامه سفر شما ارائه مي دهد. ارائه اين فرم براي كليه متقاضيان ايراني 16 سال به بالا بدون استثنا و يا ملاحظه جنسيت الزامي است.


• گذرنامه معتبر براي مسافرت به ايالات متحده و با مدت اعتبار حداقل شش ماه بعد از اتمام مدت اقامت. اگر بيشتر از يك نفر در گذرنامه شما موجود باشد، هر متقاضي رواديد بايد جداگانه تقاضا كند.


• يك قطعه عكس 5. در 5. ، تقريبا 50 ميليمتر مربع، شرح فرمت مورد نياز عكس در شرايط عكس غير مهاجر آمده است.


• رسيد پرداخت هزينه تقاضاي رواديد. يك رسيد پرداخت براي هر متقاضي رواديد لازم است. در حال حاضر، هر متقاضي رواديد دانشجويي بايد مبلغ غير قابل استرداد 100 دلار آمريكا پرداخت نمايد.


علاوه بر اين، هر متقاضي بايد آماده ارائه مدارك ذيل باشد:


• مدارك تحصيلي از موسسات آموزشي قبلي.


• امتيازهاي آزمون هاي استاندارد شده مورد نياز موسسه آموزشي مانندTOEFL, SAT, GRE, GMAT و غيره.


• شواهد مالي دال بر اينكه شما و يا والدين شما كه ضامن شما هستند وجوه كافي براي پرداخت شهريه و هزينه زندگي شما را در مدت اقامتتان دارند. براي مثال، اگر شما و يا ضامن شما كارمند حقوق بگير است، لطفا اسناد ماليات بر درآمد و يا اصل دفترچه يا صورتحساب هاي بانكي به همراه داشته باشيد. اگر شما و يا ضامن شما مالك كسب و كار است، لطفا مدارك رسمي، جواز، و غيره، و اسناد مالياتي و همچنين اصل دفترچه يا صورتحساب بانكي به همراه داشته باشيد.


• متقاضيان رواديد دانشجويي بايد در حد رضايت مامور كنسولي ثابت كنند كه با يك فرد مقيم يك كشور خارجي روابط تعهد آوري داشته كه متمايل به ترك اين روابط نيستند و اينكه پس از اتمام تحصيل ايالات متحده را ترك خواهند كرد. مشخص نمودن نوع مدارك لازم غير ممكن است چون مدارك مورد نياز به فراخور شرايط متقاضي به شدت تغيير مي كند. دانشجويان بايد در حد امكان تمامي مدارك توصيه شده را به اضافه مداركي كه پايبندي به جامعه محلي شان را ثابت كند به همراه داشته باشند.


متقاضياني كه وابسته دارند بايد همچنين مدارك زير را ارائه دهند:


• اثبات رابطه دانشجو با همسر و يا فرزندان (گواهي ازدواج و شناسنامه.)


• بهتر است كه خانواده ها براي رواديد F-1 و F-2 به طور همزمان تقاضا كنند اما در صورتي كه همسر و يا فرزندان بايد به طور جداگانه و در زمان ديگري تقاضا كنند، بايد يك كپي از گذرنامه فرد دارنده رواديد دانشجويي و ديگر مدارك مورد نياز به همراه خود داشته باشند.

دانشجوي بازگشتي چه چيزهايي لازم دارد؟

كليه متقاضيان تجديد رواديد بايد مدارك زير را ارائه دهند:


• گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار.


• تقاضاي رواديد غير مهاجرتي، فرم DS-156تكميل و امضا شده. فرم DS-156 بايد يا "تقاضانامه الكترونيك" [https://evisaforms.state.gov/ds156.asp?lang=1] و يا تقاضانامه "غير الترونيك" [http://evisaforms.state.gov/DS156_English.pdf] باشد. اين صفحه [http://evisaforms.state.gov/] اطلاعاتي به زبان انگليسي در خصوص تكميل فرم و لينك هايي به تقاضانامه هاي الكترونيك و غير الكترونيك در اختيار شما قرار مي دهد. همچنين مي توانيد نسخه چاپي فرم DS-156 را از كنسولگري ها دريافت كنيد. فرم جداگانه اي براي بچه ها لازم است حتي اگر در گذرنامه والد خود باشند.


• به همراه فرم DS-156، فرم DS-158[http://travel.state.gov/DS-0158.pdf]، اطلاعات تماس و سابقه كار براي متقاضي رواديد غير مهاجرتي براي تمامي متقاضيان رواديد دانشجويي لازم است. هر دو فرم DS-156 و DS-158 بايد تكميل و امضا شوند.


• يك فرم تقاضاي رواديد غير مهاجرتي تكميلي، فرم DS-157 [http://travel.state.gov/DS-0157.pdf] اطلاعات يبشتري در خصوص برنامه سفر شما ارائه مي دهد. ارائه اين فرم براي كليه متقاضيان ايراني 16 سال به بالا بدون استثنا و يا ملاحظه جنسيت الزامي است.


• رسيد پرداخت هزينه تقاضاي رواديد. يك رسيد پرداخت براي هر متقاضي رواديد لازم است.


• يك فرم I-20 جديد و يا يك فرم I-20 كه يك مسئول موسسه آموزشي در 12 ماه گذشته آن را ظهر نويسي كرده باشد.


كليه متقاضيان تجديد بايد آماده ارائه مدارك زير نيز باشند:


• كپي تاييد شده ريز نمرات از مدرسه اي كه در آن مشغول تحصيل هستيد.


• مدارك مالي از شما يا ضامن شما دال بر اينكه مي توانيد هزينه هاي تحصيل خود را پرداخت كنيد.


با رواديد دانشجويي F-1 تا چه مدت حق ماندن دارم؟


هر گاه كه با رواديد دانشجويي وارد ايالات متحده شويد، معمولا تا پايان مدت تحصيل حق ماندن خواهيد داشت. اين بدين معني است كه تا زماني كه دانشجوي تمام وقت هستيد، حق ماندن خواهيد داشت حتي اگر رواديد F-1 گذرنامه شما در حين اقامت در آمريكا منقضي شود. دانشجويي كه رشته تحصيلي ذكر شده در فرم I-20 خود و هر گونه آموزش عملي مجاز ديگر را به پايان رسانده باشد مي تواند براي مدت هاي اضافه زير در ايالات متحده باقي بماند:


• دانشجوي F-1 – 60 روز اضافه براي آماده شدن جهت ترك ايالات متحده و يا انتقال به مدرسه ديگر.


• دانشجوي M-1 – 30 روز اضافه براي ترك ايالات متحده (جمع زمان ثابت بيشتر از يك سال نشود). 30 روز اضافه براي آماده شدن جهت ترك ايالات متحده تنها در حالي مجاز است كه دانشجو رشته مورد نظر را به پايان رسانده و وضعيت دانشجويي خود را حفظ كرده باشد. دانشجويان M مي توانند تمديديه هايي تا مدت سه سال براي كل برنامه درسي خود دريافت كنند.


به عنوان مثال در خصوص طول مدت زمان وضعيت، اگر رواديدي داريد با سه ماه اعتبار كه در اول ژانويه 2005 منقضي مي شود و براي طول مدت تحصيل تان به شما اجازه ورود داده شده است (معمولا با اختصار "D/S" در گذرنامه و يا فرم I-94 شما مشخص مي شود)، شما مي توانيد تا زماني كه دانشجوي تمام وقت هستيد در ايالات متحده باقي بمانيد. حتي اگر اول ژانويه بگذرد و رواديد شما در حين اقامتتان در آمريكا منقضي شود، هنوز وضعيت دانشجويي قانوني خواهيد داشت. اما، در صورتي كه با رواديد منقضي شده از ايالات متحده خارج شويد، براي بازگشت و ادامه تحصيل بايد مجددا اقدام به تقاضاي صدور رواديد كنيد. رواديد دانشجويي قابل تجديد و يا قابل صدور مجدد در ايالات متحده نيست؛ اين كار بايد در يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي خارج از كشور انجام شود.

عدم مشموليت رواديد / استثنا

فرم تقاضاي رواديد غير مهاجرتي DS-156 آن دسته از افرادي كه تحت قوانين ايالات متحده مشمول اخذ رواديد نمي شوند را مشخص مي نمايد. در برخي اوقات، متقاضي غير مشمول كه به عنوان يك دانشجو هم طبقه بندي مي شود مي تواند اقدام به تقاضا براي مستثني شدن از اين وضعيت كند و در صورتي كه تقاضاي مستثني شدن وي مورد قبول واقع شود رواديد دريافت كند.

مبدا ورود در ايالات متحده

متقاضيان بايد آگاه باشند كه داشتن رواديد متضمن ورود آنها به ايالات متحده نيست. اداره گمرك و حفاظت از مرزها (15) اختيار دارد كه از ورود شما ممانعت كند. همچنين، مدت زمان اقامت دارنده رواديد بازديد كننده مبادله اي را مامور اداره گمرك و حفاظت از مرزها تعيين مي كند، نه مامور كنسولي. در مبدا ورود، يك مامور اداره گمرك و حفاظت از مرزها فرم I-94، سابقه ورود-خروج (16)، كه مدت زمان اقامت مجاز را نشان مي دهد را تاييد مي نمايد.

اشتغال

دانشجوي F-1 مجاز به قبول اشتغال در خارج از محوطه دانشگاه در طول مدت سال اول تحصيل نيست؛ اما، اداره خدمات شهروندي و مهاجرت وزارت امنيت داخلي مي تواند اجازه براي قبول اشتغال در خارج از محوطه دانشگاه بعد از سال اول را صادر نمايد. دانشجويان F-1 مي توانند اشتغال داخل محوطه را از موسسه آموزشي مربوطه و بدون اجازه اداره خدمات شهروندي و مهاجرت قبول كنند. به غير از اشتغال موقت براي آموزش عملي، دانشجويان M-1 اجازه قبول هيچ نوع اشتغال را ندارند.

افراد خانواده

همسر و اولاد صغير مجرد مي توانند براي همراهي دانشجو رواديد غير مهاجرتي دريافت كنند. افراد خانواده بايد واجد كليه شرايط صدور رواديد باشند كه شامل دارا بودن مدارك دال بر پشتيباني مالي و ترك ايالات متحده پس از اتمام برنامه درسي دانشجو نيز است. همسر و فرزندان دانشجويان هيچگاه نمي توانند اشتغال قبول كنند.

سوالات بيشتر

متقاضيان رواديد دانشجويي اغلب مي خواهند بدانند كه مامورين كنسولي به دنبال چه چيزي هستند. اطلاعات بيشتري در كنسول ها به دنبال چه هستند در اين خصوص موجود است. اين صفحه حاوي راهنمايي هاي مفصلي براي متقاضيان رواديد دانشجويي است.


سوال هاي در مورد نحوه فراهم كردن فرم هاي I-20A-B و I-20M-N بايد از موسسات آموزشي پرسيده شود. اگر موسسه مورد نظر شما اين فرم ها را در اختيار ندارد، بايد با دفتر محلي اداره خدمات شهروندي و مهاجرت خود تماس حاصل كند. سوالات درباره فرايندهاي تقاضاي رواديد در دفاتر كنسولي خارج از كشور بايد توسط متقاضي از همان دفتر كنسولي كه در آن اقدام مي كند پرسيده شود. تارنماي اينترنتي وزارت امور خارجه، http://travel.state.gov، حاوي اطلاعات مفيد در خصوص رواديد و لينك هايي به صفحات اينترنتي سفارت خانه ها و كنسولگري هاي ايالات متحده است.


براي سوال درباره تقاضاهاي رواديد در دست اقدام خارج از كشور، با سفارت خانه و يا كنسولگري كه در آن اقدام كرده ايد تماس حاصل نماييد.


1. Tourist visa

2. Guide to U.S. Higher Education

3. Visitor visa

4. Application for Change of Nonimmigrant Status

5. Visa Information and Appointment Service

6. Türkiye İş Bankası

7. Visa

8. Master Card

9. United States Citizenship and Immigration Services

10. Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status for Academic and Language Students

11. Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (M-1) Student Status For Vocational Students

12. Nonimmigrant Visa Application, Form DS-156

13. Contact Information and Work History for Nonimmigrant Visa Applicant

14. Supplemental Nonimmigrant Visa Application

15. The Bureau of Customs and Border Protection

16. Record of Arrival-Departure

عکسهای مصطفی غنیان - شهید جنبش سبز

شهید مصطفی غنیان، دانشجوی 26 ساله مقطع كارشناسی ارشد مهندسی معماری بود که در شب 27 خرداد، اولین چهارشنبه پس از انتخابات، در حال گفتن تكبیر بر روی پشت بام ساختمانی 8 طبقه در محله سعادت‏آباد تهران، به ضرب گلوله‏ای به شهادت رسید.


دیدن VOA و BBC فارسی با اینترنت دایل آپ !!!

آموزش ساخت شراب شیرازی


مقدمات تهیه شراب شیراز

بهترین زمان: اوایل پائیز. (امکان تهیه شراب در تمام طول سال امکان دارد)

بهترین مکان: هر مکان بسته که باد نوزد و هوا تغییر ناگهانی نکند. (درجه هوا باید همیشه ثابت و حدود 21 تا 25 درجه سانتیگراد باشد)

ابزار:

دو عدد خُم یا قرابه گِلی با ظرفیت بالاتر از 30 لیتر و در دار. ظرف اول را برای تخمیر اولیه و ظرف دوم را برای تخمیر نهایی و زلال شدن نیاز دارید.

( اگر امکان نبود بشکه ای از جنس فولاد ضد زنگ و باز هم اگر نبود بشکه پلاستیکی )

قطعه چوبی ساده به طول حدود یک متر

لگنی بزرگ از جنس فولاد ضد زنگ

( لعابی یا پلاستیکی شفاف و اگر باز هم ممکن نبود وان تمیز شده حمام!)

لوله پلاستیکی با قطر داخلی یک سانتیمتر جهت سیفون کردن

( شفاف باشد ، زیرا عبور مایع را در آن به آسانی میبینید )

کاسه پلاستیکی

بطری شیشه ای 30 عدد

( هر رنگی غیر از شفاف )

شیشه شور

چوب پنبه: برای بطری بهترین درپوش است. (اگر از بطری لبه دار استفاده میکنید تشتک سر بطری و دستگاه تشتک زن را نیاز دارید ولی بهترین راه استفاده از بطری خالی تیره رنگ و چوب پنبه است )

دستکش یک بار مصرف چند عدد

کیسه ای از جنس کرباس یا متقال به اندازه 60 در 120 سانتیمتر که بایستی به دقت لبه دوزی و سپس تودوزی و لبه دوزی شده باشد یعنی لبه ریشه ای پارچه نه در داخل و نه در خارج از کیسه دیده نشود و لبه بالائی کیسه را دولا (تا) کرده و چرخ نموده و با ریسمانی محکم از درون محوطه دوخته شده سر کیسه را قابل جمع شدن و گره زدن نمائید. این کیسه ابزار مهمی در جداسازی و صاف کردن اولیه شراب است. پس از هر بار مصرف آنرا زیر و رو کرده و فقط با آب جاری بشویید و بگذارید در آفتاب خشک شود. چنین کیسه ای در بازار نیست و باید خودتان با کمک خیاطی اقدام به دوختن آن نمایید. در هر صورت درون و بیرون کیسه تودوزی شده باشد.

قیف پلاستیکی

ماده پاک کننده

(پودر لباس شوئی ساده و بدون عطر یا مواد خوشبو کننده بهترین است)

انگور (4)

نوع انگور بستگی به مکان جغرافیایی دارد که در آن زندگی میکنید و تاکید بر آنکه نوع و نام انگور مشخصی را معرفی و یا سفارش کنم بسیار مشکل است. بهر حال انگور سیاه محلی (3) را مصرف کنید. انگور را در صورت امکان شخصا از تاکستان های اطراف شهر خودتان مستقیم بخرید. دلیل آنست که این انگور آلودگی کمتری دارد و دستمالی نشده شده است. از همه مهمتر توجه داشته باشید که انگور شسته نباشد. انگور شسته شده پکتین (قشر تقریبا سفید رنگی که روی پوسته انگور بطور طبیعی است و با دست کشیدن یا شستن پاک میشود) خود را از دست داده و به دلیل از دست دادن پکتین (5) ، نیاز به مخمر (6) شیمیایی برای الکلاز دارد. تصاویری از انواع انگور را برای آشنایی بیشتر آورده ام و بدلیل نامگذاری مختلف در اقصی نقاط ایران بجای اسم از تصویر برای توضیحات آتی استفاده میکنم.

توضیحات:

1- شراب طبیعی روشی است که بدون کمک از هرگونه مواد شیمیایی جهت بهبود رنگ یا رسوب سریع یا ماده ثابت نگهدارنده تهیه شود.

2- هر سه کارخانجات تهیه شراب بودند که برای نگهداری شراب از مواد شیمیایی کمک میگرفتند.

3- انگور سفید نیز میتوان استفاده نمود وشراب به رنگ طلایی یا زرد کمرنگ حاصل خواهد شد.

4- انتخاب انگور به دلیل آنست که میوه ایست فراوان و متنوع و انتخاب آن راحت. هر گونه میوه ای را میتوان شراب گرفت حتی از هویج. مسیله مهم سه شرط مرغوبیت آنست.

5- Pectin ماده ای سفید ، خاکستری یا قهوه ای رنگ که بصورت قشری نازک روی پوست اغلب میوه ها دیده میشود.

6- Yeast مخمر ماده ایست قارچی و در تهیه شراب یا آبجو برای تبدیل شیرینی به الکل مورد استفاده قرار میگیرد. نام دیگر آن در صنایع الکلاز(Alcoholize) یا الکل ساز است. این ماده در محیط مرطوب و با همکاری شکر فعال شده و بر شیرینی اثر شیمیایی گذاشته و شکر را تبدیل به اتانول و گاز کربن میکند و از این فعل و انفعال گرما تولید میشود. مخمر انواع فراوان دارد و برای انواع شراب یا آبجو باید مخمر مخصوص آنرا مصرف نمود. اشکال در اینست که در ایران و بخصوص در شهرستانها تهیه آن مشکل و یا گاهی غیر ممکن و یا حتی گاهی فروشندگان آنرا با نامهای دیگری میشناسند. در صورتی که موفق به تهیه مخمر مخصوص برای نوع شراب مطلوب خود نشدید میتوان از مخمرهای دیگری استفاده نمود که همان عمل الکلاز را انجام میدهد ولی طول تخمیر و تغییر طعم شراب را نیز باعث میگردد و شامل: 1- مخمر کیک سازی. 2- مخمر نان. (بهیچ عنوان از جوش شیرین استفاده نکنید) 3- اگر هیچ یک از دو نوع ذکر شده را بدست نیاوردید میتوان زنجبیل (زنجفیل) سائیده شده استفاده نمود که قدری شراب یا آبجو را گازدار میکند و بطری نگهداری شراب را باید از نوعی انتخاب نمود که ته آنها توگود (مقعر) باشد و گرنه احتمال ترکیدن شیشه شراب موجود است.

عملکرد شیمیایی

C6H12O6 2C2HOH + 2CO2 + Energy Released (118 kJ mol−1)

عملکرد به زبان ساده :

گرما + اکسید کربن + الکل (گلوکز) شکر

ساده ترین الکل ایزومر متانول است به فرمول CH3OH یا الکل چوب. این ماده بسیار سمی و مصارف صنعتی و سوختی فراوان دارد. مصرف آن بر انسان باعث کوری ، فلج یا مرگ میشود.

له کردن:

1 - تصور من بر اینست که در کنار دست شما و احتمالأ یکی دو دوست دیگر از جنس مخالف ( ترجیحأ سیمین بری و یا بعکس غلمانی ) مقدار 30 کیلوگرم انگور در چند جعبه چیده شده و لگن را در وسط و در دسترس همه قرار داده اید.

2 - دستکشهای یکبار مصرف در دستهای تمیز همگی جلب نظر میکند و آماده کارید.

3 - با دقت خوشه انگور را بدست گیرید و کاملا اطراف آنرا بررسی و برانداز کنید و اگر دانه انگوری له شده و یا خراب یا کشمشی بود با دست دیگر جدا کرده و انگور خوب و سالم را به صورت خوشه درون لگن بزرگ بریزید تا انگور تمیز و بکدستی فراهم آید.

4 – برای مرحله له کردن از " سیمین بر " دعوت کنید با پای برهنه و دامان بالا زده ، خرامان انگور درون لگن را با ملایمت و متانتی سیمین برانه آنقدر لگد کند که حبه ای از انگور سالم نمانده و تمام آنها بطور یکدست له شده باشند. هر چقدر در این مرحله پافشاری! کنید سرعت تخمیر و نتیجه کار بهتر است. کسی که انگور را له میکند بلافاصله به حمام یا دستشوئی برسانید تا پای خود را فورأ بشوید وگرنه ایجاد خارش در پوست پا را بزودی حس میکند.

5 – یک پاکت (حدود سه تا پنج گرم) مخمر را با یک قاشق شکر در لیوانی که تا نیمه از آب نیمه گرم پر شده ریخته و کاملا هم بزنید تا دانه ها کاملا با آب مخلوط شوند و با ملایمت به انگور له شده اضافه کرده و با کاسه پلاستیکی محتویات لگن را زیر و رو کرده تا بطور یکدست مخمر با انگور در آمیزد.

6 – کلیه محتویات لگن را با کمک همان کاسه به درون بشکه آماده ریخته و سپس با چوب هم بزنید تا هوای مخلوط شده با انگور از بشکه خارج شود. درب بشکه را کاملا بسته و محکم نموده و در مکانی تراز و گرم قرار دهید.

7 – در دفتر یادداشت خود مراتب زیر را یادداشت کنید: نوع انگور – وزن انگور - محل خرید – بهای انگور –تاریخ شروع کار – مقدار مخمر - وضعیت هوا (ابری ، آفتابی و یا درجه گرمای هوا) – زمان مصرف شده و سایر مراحل و اعمال انجام شده. به جدول انتهورا مراجعه کنید.

تخمیر اولیه

1 - تا دو یا سه روز (بستگی به گرمای هوا) بگذارید طبیعت کار خود را انجام دهد و مزاحمتی برای باکتری های زنده درون بشکه پدید نیاورید که معصیت دارد!

2 – در بشکه را بدقت باز و درون آنرا بدقت برانداز و بوی درون بشکه را استشمام کنید. اگر کمی بوی گاز کربن را حس کردید که الکلاز فعال شده است. اگر تغییری مشاهده نکردید نگران نباشید دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد. در هر دو صورت با چوب محتویات بشکه را هم بزنید. درب را بسته و محکم کنید. چوب را بشوئید و در جای تمیز قرار دهید. کیفیت را یادداشت کنید.

3 – دو روز بعد مجددأ سری به بشکه بزنید. بدون باز کردن بشکه باید بوی تخمیر (گاز متصاعد شده اکسید دو کربن) را استشمام کنید. وقتی درب بشکه را باز کردید خواهید دید که محتویات در حال جوشش است با چوب هم بزنید و چوب را تمیز کنید. اگر هیچگونه تغییری نکرده بود هنوز دیر نیست دو روز دیگر صبر کنید. (یادداشت وضعیت فراموش نشود)

4 – امروز روز هفتم است. بوی تخمیر باید کاملأ در هوا پخش باشد و صدای آزاد شدن حبابهای کربن را در سکوت شب میشنوید. محتویات را هم بزنید و از امروز ببعد روزی یکبار باید محتویات بشکه هم خورده و زیر و رو شود. از این مرحله ببعد کاملا در مییابید که دوستان کوچولو با زحمات شبانه روزی، شکر شکنی میکنند و بطور دایم از مقدار شکر کاسته و به مقدار الکل افزوده میشود. رنگ انگورها در حال تغییر و بیشتر به رنگ قهوه ای نزدیک میشود. گرمای داخلی بشکه افزایش یافته و انگور اولیه دیگر نه انگور است و نه تفاله بلکه مجموعه ایست که دایم در حال جوش و خروش است و تحوّل.

انتخاب نوع شراب

5 - مهمترین امر در این مرحله موضوع انتخاب نوع شراب است. انتخاب نوع شراب در مرحله تخمیر به معنای آنست که تولید نهایی شما دارای چه درجه الکلی باشد. این عمل بایستی بدون استفاده از مواد شیمیائی و یا کمکی انجام شود. به تصویر زیر برای راهنمائی در مورد شیرینی محلول داخل بشکه توجه کنید تا منظور از میزان شیرینی را کاملا متوجه شوید. برای دانستن میزان شیرینی در مایع درون بشکه و مقایسه با این جدول نیاز به آب سنج دارید. به جدول انتهورا مراجعه کنید.

شراب دبش: اگر مایل به تهیه شراب دبش (تلخ) یا تعریق ( عرق گیری شراب برای تبدیل به مشروبات الکلی قوی تر مانند عرق = ودکا و ... ) هستید ، تغییری در برنامه کار پدید نمیآید. مرحله 6 را پیگیری کنید.

میزان الکل در شراب شما بین (13 تا 16 درجه الکلی میرسد) که بستگی به میزان شیرینی انگور دارد.

شراب معمولی: اگر مایل به تهیه شراب معمولی هستید (بین 9 تا 12 درجه الکلی) به محض آنکه حس کردید محتویات بشکه در حالت گذر از مرحله جوش و خروش است و تقریبا از قلقل کردن میخواهد باز ایستد به مرحله 7 بروید ( معمولا بین روز 10 تا 12 شروع تخمیر )

شراب شیرین: در صورت تمایل به تهیه شراب شیرین نباید بگذارید تخمیر کامل انجام و تمام شیرینی انگور تبدیل به الکل شود ( معمولا روز 8 تا 10 شروع تخمیر) فورا به مرحله 7 بروید و از آنجا ادامه دهید.

6 – باز هم بستگی به هوای محیط و میزان شکر موجود در انگور خام اولیه ، بعد از روز سیزدهم (تا حداکثر هجدهم) مقدار جوشش کاهش مییابد. بوی اولیه شراب به مشام میرسد. دیگر لزومی به هم زدن محتویات بشکه نیست. تفاله ها به آرامی شروع به ته نشین کردن میکند و دختر رز متولد میگردد!

وز عنب شیره وز شیره شراب

زین منازل نکرده آب گذار (اوحدی مراغه ای)

تخمیر نهائی (ثانوی)

7 – نوزاد شما نیاز به تر و خشک کردن و مراقبت شدید و خواب طولانی دارد. بایستی از تفاله آنرا جدا نمود. در کارخانه ها آنرا سنتر فیوژ میکنند (فارسی این مرحله بنا به قول رودکی چَرخُشت است) ولی در خانه از روش های دیگر مثلا فشردن استفاده میشود.

کیسه را درون لگن قرار داد و با کاسه مایه بالائی بشکه را درون کیسه بریزید و آنرا با دقت و ملایمت فشرده تا شراب خام از آن خارج شود. سپس تفاله های همراه با مایع شراب را درون کیسه ریخته و سر کیسه را بست و با کمک گیری از دیگری (یا آویزان نمودن از دار) آنرا با ملایمت آنقدر فشرد تا تمام مایع از تفاله ها خارج شود.

باید دقت کرد که کیسه سوراخ یا پاره نباشد.

8 – اگر بشکه دومی در اختیار دارید ، کار شما آسان است. در غیر این صورت همان بشکه خالی شده از شراب و تفاله را با دقت بشوئید و حتی شاید لازم است با اسکاچ یا وسیله نو و تمیز ولی زبری دیگر تکه های خشک شده روی بدنه داخلی تشکه را به کمک آب گرم (بدون استفاده ار پودر یا مواد شیمیائی پاک کننده دیگر) تمیز تا تفاله های خشک و چسبیده را کاملأ پاک نمود. با آب جاری آنرا چند بار دیگر باید شست و وارونه گذاشت تا آب آن خارج و تا حد امکان خشک شود.

9 – شراب نیمه تخمیر را با همان کاسه از داخل لگن به داخل بشکه برگردانید. حال آنچه که در بشکه دارید شرابیست خام، کمی بد رنگ و کدر.

10 – درب بشکه را محکم ببندید و بگذارید شراب به آهستگی و بمدت تا شش هفته ته نشین (لِرد گیری) شود. در زمانهای قدیم از همین مرحله آنرا شیشه میکردند ولی سالهاست این روش منسوخ شده زیرا لِرد یا دُرد شراب (رسوبات تخمیری) در ته شیشه باقی میماند که در موقع مصرف زیاد خوش آیند مصرف کننده نیست.

البته رسوبات شراب را میتوان در شیشه مجزائی ریخت تا از آن شراب دُردی ساخت. اینگونه شراب نیاز به ماندن طولانی در شیشه دارد. ( شاید سه سال یا بیشتر ) شراب دُردی کهنه بسیار گران قیمت و ارزشمند و بیشتر مصرف داروئی دارد.

اگر عطار نیشابوری میفرماید:

مرا گفتا برو ای زاهد خشک

که تر گردی ز دُردی خرابات

حافظ نظریه لطیف دیگری دارد و میفرماید:

که اي صوفي شراب آن گه شود صاف

که در شيشه برآرد اربعيني

شیشه کردن: (سیفون کردن)

11- پس از این مدت درب بشکه را باز کنید. در این مرحله تصویر خود را در شراب کاملأ صاف و زلال شده خواهید دید. بشکه را به آهستگی و با ملایمت طوریکه محتویات آن بهم نخورد در جای بلندی قرار داده و با کمک لوله پلاستیکی شراب را درون شیشه هائی که درب آنها را قیف پوشانده یکی یکی هدایت کنید. سر بطری باید تقریبا چهار سانتیمتر خالی بماند. سپس سر شیشه ها را با چوب پنبه (اگر از تشتک استفاده مینید با دستگاه تشتک زن) کاملا بپوشانید.

12 – روی شیشه ها را برچسب بزنید و روی آن برچسب هر نامی برای محصول خود نهاده اید با ذکر تاریخ همانروز که در شیشه کرده اید ، قید کنید.

نکته: اگر شراب را مایلید برای مدتی طولانی نگهداری کنید ، سر بطری را درون موم مذاب کرده تا با این روش امکان نفوذ هوا به داخل بطری را کاملأ گرفته باشید.

13 - شیشه ها را بطور مورب طوری که سر بطری ها رو به پائین باشد و در جای خنکی (مثلأ زیر زمین) نگهداری کنید.

14 – کلیه لوازم پس از هر بار مصرف باید کاملا شسته و تمیز و خشک نمائید. سپس همه لوازم و ابزار را کاملأ بپوشانید که گرد و غبار بخود نگیرند. میتوان تقریبأ همه را در همان بشکه خشک نگهداری نمود (چوب همزنی و لگن را با پلاستیک بپوشانید). یاداشت های خود را مطالعه کنید و نظریات خود را در هر مرحله بنویسید. به فرهنگ واژه ها مراجعه و لغات نوشته شده را مرور کنید.

از این لحظه به بعد شراب شما قابل شرب است.

منبع : وبلاگ انتهورا

فعال کردن Hibernate در ویندوز ویستا


فعال کردن Hibernate در ویندوز ویستا کار چندان سختی نیست و از طریق اجرای یک دستور ساده قابل انجام است، اما بعضی مواقع این دستور موثر نیست و باید کمی با ویندوز بازی کنیم تا یه نتیجه‌ی دلخواه برسیم.

خب، برای فعال کردن میتوان از روش زیر استفاده کرد:

اول به منوی استارت برید و در قسمت Search تایپ کنید cmd.

بعد ترکیب کلیدهای Ctrl + Shift + Enter را فشار دهید تا cmd در حالت Admin اجرا بشه.

حالا در محیط CMD تایپ کنید powercfg /hibernate on

با این دستور Hibernate در سیستم شما فعال خواهد شد.

اما همانطور که گفتم این دستور همیشه کارساز نیست، خود من بعد از نصب با روش بالا نتونستم این قابلیت را فعال کنم. حال چه باید کرد؟

تمامی موارد بالا را انجام دهید.

حالا به کنترل پنل برید و در Search Box در سمت راست صفحه تایپ کنید hibernate

در نتیجه‌های حاصل روی Turn hiibernate on or off کلیک کنید تا به قسمت مدیریت نیرو منتقل بشید.

روی Change advanced power settings کلیک کنید

در پنجره‌ی جدید منوی Sleep را باز کنید، مقادیر Allow hybird sleep را Off کنید.

حالا منوی power buttons and lid را باز کنید، سپس منوی Sleep button action که زیر مجموعه‌ی منوی قبلی است.

مقادیر این گزینه را Hibernate کنید.

کارهای انجام شده را تایید و ذخیر کنید، حالا در منوی خاموش کردن ویندوز گزینه‌ی Hibernate هم هستتبدیل ماالشعیر بدون الکل به آبجو

وبلاگ انتهورا - ماء الشعیر یا مالت مایع را بصورت شیشه و یا در بطری پلاستیک میتوان از فروشگاهها مستقیما تهیه کنید. این مایع از مالت سبز و تحت شرایط خاصی تهیه میشود. با آنکه چند موسسه تولیدی در ایران آنرا تهیه و تولید میکنند ، باید دقت نمود که فقط از نوعی انتخاب نمود که بدون هیچ ماده اضافی باشد. این مواد شامل طعم و مزه مصنوعی و همچنین ماده شیمیایی نگهدارنده است. بعضی از محصولات را بخاطر بازار پسندی طعم و مزه شیمیایی (طعم شیمیایی خوراکی و مجاز) و همچنین برای نگهداری بمدت طولانی و جلوگیری از فساد در مقابل عوامل طبیعی موادی شیمیایی اضافه میکنند که از نظر قانون تهیه مواد خوراکی امری قابل قبول است ولی برای تخمیر مجدد این نوع مالت مایع ، ارزشی نداشته و با آنکه به آن قند و مخمر اضافه میشود و انتظار آنست که آبجو تولید کند ، متاسفانه منجر به فساد ماء الشعیر (مالت مایع) میشود.

بنابر این در هنگام خرید و تهیه از بازار دقت کنید که ماءالشعیر دارای طعم مصنوعی نبوده و ماده نگهدارنده به آن اضافه نشده باشد. به مقاله پرسش و پاسخ 19 مراجعه کنید. ماده نگهدارنده شیمیایی بنام "متا بی سولفیت سدیم و یا متا بی سولفیت پتاسیم " شناخته میشود و در بسیاری از مواد خوراکی روزانه و یا نوشابه ها بعنوان جلوگیری از فساد مصرف میشود. وجود چنین ماده ای در مایع اولیه تهیه آبجو باعث جلوگیری از تخمیر ثانوی (یا همان الکلی شدن) میشود.

اخیرا نوعی دیگر مالت مایع به بازار آمده که عصاره مالت نامیده میشود و همان مایع مالت است که رطوبت و یا آب مخلوط با آن به مقدار زیادی تبخیر شده و حالت سیال و نیمه روانی غلیظ شبیه عسل در آمده است. در هنگام استفاده از عصاره ماتل نیاز به دانستن میزان غلظت آن دارید و متاسفانه غیر از کارخانه تولیدی کسی نمیتواند در این مورد نظر قطعی بدهد که برای رقیق کردن ، میزان آب اضافه شده چه مقدار باید باشد.

نوع دیگر این محصول بنام مالت خشک و بصورت پودر و یا دانه است و در هنگام خرید آن نیز باید دقت نمود که در بسته بندی هواکشی شده ارائه و دارای تاریخ مصرف باشد. از هر سه نوع ذکر شده فوق (مایع ، تغلیظ شده و جامد) میتوان برای تهیه آبجو استفاده نمود ولی در مورد مصرف هر یک از آنها باید دقت فراوان نمود که دارای طعم ویژه یا ماده نگهدارنده نبوده و تاریخ مصرف آنها منقضی نشده باشد.

این روش را برای مبتدیان و یا کسانیکه محل مناسب برای تهیه آبجو از مرحله اول تهیه مالت را ندارند ، توصیه میشود و شاید ساده ترین راه تهیه آبجو باشد هرچند کنترل طعم آن زیاد در دست شما نیست و بستگی به نوع مواد اولیه مصرفی در کارخانه تهیه کننده دارد.

از آنجا که هر بچ تولیدی ماء الشعیر تولیدی در کارخانجات داخلی با بچ دیگر متفاوت است و میزان قند یا اسید آن تغییر میکند ، توصیه میشود با مراجعه به جدول انتهورا و آزمایش آبسنجی دقیق و لازم ، مقدار شیرینی آنرا وارد جدول کنید تا از میزان دقیق مصرف شکر و نتیجه تقریبی در صد الکل قبل از تهیه آبجو مطلع شوید.

از فرمول زیر با ضریب دو یا بیشتر نتیجه دو برابر یا بیشتر حاصل میگردد. توصیه میکنم که برای بار اول از تهیه مقدار زیاد خودداری کنند و به تولید حدود ده شیشه رضایت دهید و قناعت. زمانی که به زیر و بم کار وارد شدید و تجربه کافی داشتید هرچه میخواهید ضریب آنرا بالا ببرید.

مواد لازم:

ماء الشعیر 10 بطری شیشه ای (حجم کلی ماءالشعیر نباید از 7.5 لیتر بیشتر باشد).

* شکر حداقل 150 گرم

مخمر آبجو 5 گرم یا 5 قرص مخمر آبجو (توصیه میشود اگر از این نوع مخمر آبجو در اختیار ندارید ، از بکار بردن قرصهای دیگر و یا قرص در معرض هوا قرار گرفته (سر باز = فله ای) خودداری کرده و بجای آن از مخمر کیک یا نانوائی استفاده کنید) به مقاله پرسش و پاسخ (سوال شماره یک) رجوع کنید.

آب جوشیده و خنک شده نصف لیوان یا از همان مالت مایع (ماء الشعیر) نیز میتوان بجای آب استفاده کنید.

ابزار لازم:

بشکه پلاستیک یا شیشه ای تمیز و خشک شده ده لیتری دو عدد

(برای این میزان کاربرد کلمن آب با درب نسبتا گشاد سفارش میشود ولی اگر کلمن در اختیار نداشتید بشکه پلاستیک معمولی را در محفظه ای از خاک اره (برای ایجاد عایق حرارتی) استفاده کنید و اگر خاک اره در دسترس نبود ، دور و اطراف بشکه را با پارچه یا پتوی پشمی یا هر نوع عایق حرارت بپوشانید یا ساده ترین آنکه بشکه را در محیطی بدون جریان هوای سرد و با درجه 20 تا 25 درجه سانتیگراد حرارت بطور دایم نگهدارید.)

تشتک

لوله پلاستیک برای سیفون کردن

همزن (ملاقه دسته بلند پلاستیکی)

آب سنج

جوراب مستعمل و تمیز نایلون

دفتر یادداشت وقایع با ذکر تاریخ

(به تصاویر ابزار لازم رجوع نمائید . روی آنها کلیک کنید تا بزرگ شود)

مواد افزودنی:

(این مواد اختیاری و بستگی به ذائقه و امکانات تهیه شما دارد)

از آنجا که آبجو انواع مختلف دارد و گروه بندی آنها روش تولید آنها نیز هست ، لازم میدانم فعلا در مورد لاگر و آیل توضیحی بدهم. لاگر با طعم رازک است که تلخی آبجو لاگر نتیجه آنست. آبجو آیل نمونه دیگری است که رازک به آن نمیزنند و یا خیلی کم میزنند و قدری شیرین است.

مواد زیر فقط برای خوش طعم کردن و معطر کردن آبجو بکار میرود. کاربرد یکی از مواد زیر اختیاری است.

1- رازک خشک دو گرم (Hop) - اگر تهیه آن مقدور نبود ناراحت نباشید بدون رازک ، مسلما آبجو لاگر (Lager) بدست نمیآید ولی حتما (Ale) یا آبجو معمولی بدست میآید.

یا:

2- یک لیوان (یا نصف لیوان بستگی به غلظت عرقیات مفرح دارد) عرق بیدمشک یا زیره یا کاسنی.

یا:

3- شکر مصرفی لازم را بدون آب در ماهیتابه تمیزی ریخته و با حرارت کم آنرا کارامل کنید (برشته کردن) در این روش طعم آبجو قدری طعم کاراملی (شکر سوخته) خواهد داشت.

طرز تهیه:

ابتدا کلیه ابزار مصرفی را کاملا شسته و ضد عفونی کنید.

1- *شکر را با نصف لیوان آب (یا ماءالشعیر) در ظرفی ریخته ، روی حرارت ملایم قرار دهید و هم بزنید تا شکر کاملا حل شود و بگذارید خنک شود (میتوانید از شکر کارامل استفاده کنید).

2- مخمر را با دو ق.غ. شکر در لیوان ریخته و با کمی آب یا مالت مایع کاملا حل و فعال کنید.

3- شیشه های خریداری و آماده را در لگن یا طشت یا سینک ظرفشوئی پر از آب گرم بمدت نیم ساعت بگذارید تا ماءالشعیر درون شیشه ها بین 40 تا 50 درجه سانتیگراد گرم شود.

4- درب شیشه ها را باز کنید و محتویات را درون ظرف اول تخمیر بریزید ، شکر و مخمر حل شده را به بشکه اضافه کنید و با ملاقه هم بزنید و با پارچه تمیز ولی مرطوبی سر بشکه را پوشانده و درب طرف تخمیر را طوری بگذارید که اجازه خروج گاز اکسید کربن را داشته باشد. یادداشت کنید. شیشه ها را شسته و واژگون قرار دهید. این روش را روش تخمیر باز مینامند و اگر در محیطی سالم و تمیز و عاری از آلودگی هوا انجام شود نتیجه خوب میدهد ولی اگر به آلودگی در هوای اطراف بشک دارید بهتر است از بشکه تخمیری دربسته و قفل هوا استفاده کنید.

5- معمولا از روز سوم (بستگی به درجه حرارت محیط و مرغوب بودن ماءالشعیر و مخمر دارد) سطح بالای مایع در ظرف تخمیر را کف فراوانی فرا میگیرد. اگر مقدار کف از سطح مایع آبجو بیش از سه یا چهار سانتیمتر بود روزی یکبار کف های سطحی را با ملاقه خارج کنید. نیازی به همزدن نیست. بگذارید طبیعت وظیفه خود را به نحو اکمل ایفا کند. کف کردن حاصل تخمیر شدن شیرینی مالتوز و ساکاروز به الکل است و نشانه آن نیز کف کردن فراوان در سطح ظرف تخمیر و چیزی نیست جز گاز اکسید کربن. هر بار پارچه تمیز را روی درب ظرف تخمیر گذاشته و درب را روی سر ظرف قرار دهید (محکم نکنید). اگر رنگ کف حاصل حتی قهوه ای یا تیره رنگ هم باشد نگران نباشید. (در مورد بشکه دربسته و استفاده از قفل هوا چنین عملی اتفاق نخواهد افتاد ولی تخمیر با سرعت زیاد انجام خواهد شد)

6- بین 12 تا 15 روز این عمل را تکرار کنید (گاهی کمتر از 12 روز و تا حد 7 روز نیز کاهش مییابد و اگر کف حاصل بالاتر از حد معمول رسید این عمل را روزی دو یا سه بار انجام دهید و اگر از روش بشکه سرباز پیروی میکنید از تمیزی پارچه دربند متوجه خواهید شد).

7- پس از تخمیر اولیه (فروکش کردن تخمیر مایع آبجو) با کمک لوله پلاستیک محتویات درون بشکه را با ملایمت به ظرف دوم تخمیر سیفون کنید. دقت کنید با رسوبات ته ظرف اول تماس حاصل نکنید و رسوبات دست نخورده بماند و وارد بشکه دوم نشود. در غیر این صورت آبجو حاصل کدر خواهد ماند و صاف کردن آن نیاز به مواد شیمیائی دارد. از جوراب نایلون زنانه تا حدی میتوان برای جلوگیری از ورود ذرات معلق استفاده کنید. شیرینی مایع را سنجش کنید. ظرفهای استفاده شده را کاملا بشویید و خشک کنید.

- 1-7این مرحله اختیاری است و میتوانید مواد افزودنی را برای طعم آبجو اضافه کنید. (غیر از شکر کارامل)

8- پس از حدود 5 روز با استفاده از لوله پلاستیک محتویات ظرف تخمیر دوم را به درون شیشه ها سیفون کنید. از جوراب نایلون زنانه برای جلوگیری از ورود ذرات معلق استفاده کنید. تا 2 سانتیمتری سر شیشه را از آبجو پر کنید. با دستگاه تشتک زنی درب شیشه ها را محکم کنید. ظرفهای استفاده شده را کاملا بشویید و برای بار دیگر خشک کنید. یادداشت مشاهدات و حالات فراموش نشود.

8-1 – یکی از شگردهایی که میتوان برای بالا رفتن کربن موجود در آبجو و در نتیجه کف کردن بیشتر در هنگام ریختن در لیوان انجام داد ، روشی است که در بعضی از کارخانجات بکار میرود. در این روش که باید با دقت و وسواس زیاد انجام شود و حتما نیاز به ترازوی حساس برای اندازه گیری دقیق دارید ، اضافه کردن مقداری شکر در شیشه و قبل از شیشه کردن آنست.

حجم گاز کربنیک حاصل از تخمیر شکر درون شیشه برای آیل هندی باید بین 1.5% تا 2.3% حجم آبجو بوده و زیادتر از آن بهیچ عنوان توصیه نمیشود. برای رسیدن به چنین هدفی به 41 گرم شکر برای 7.5 لیتر آبجو نیاز دارید که بطور مساوی بین تمام شیشه ها تقسیم شود.

باز هم تاکید میکنم اضافه کردن شکر به دلخواه شما (بکسی بر نخورد که همه ما قدری اهل افراط و تفریط هستیم) بزعم اینکه تصور کنیم شکر زیادتر باعث بهتر شدن و گازدار تر شدن آبجو میشود (که اصلا چنین نیست) نتیجه ای غیر از ترکیدن شیشه آبجو ندارد.

9- مرحله سوم تخمیر که دوران تخمیر با آرامش است و بدلیل عدم نفوذ یا خروج هوا در شیشه های تشتک زده انجام میشود و حبابی مشاهده نخواهد شد. در این مرحله شیشه آبجو را در محلی بسیار خنک قرار دهید تا فعل و انفعالات شیمیائی تا حدی راکد بماند. این دوران حدود دو هفته است و پس از این مدت آبجو کاملا آماده مصرف است. قبلا آنرا خنک کنید.

* موضوع میزان قند موجود در ماءالشعیر امر بسیار مهمی است. متاسفانه در بعضی از کارخانجات تولید ماءالشعیر ، میزان در صد مالت موجود در مایع ماءالشعیر کمتر از میزان استاندارد بین الملی بکار رفته و مصرف میشود! نتیجه این سودطلبی آنست که مایع ماءالشعیر بمقدار کافی قند (مالتوز) نداشته و در زمان تخمیر در صد الکل تولیدی ، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. برای شناخت این میزان به آزمایشگاه و ابزار زیادی نیاز است که متاسفانه در دسترس عموم نیست. راه پیش بینی و علاج واقعه آنست که پس از اضافه کردن شکر و قبل از اضافه کردن مخمر میزان قند موجود در مایع تخمیری آبستجی شده و در صورت لزوم نسبت به تصحیح میزان شکر قبل از تخمیر اقدام شود(جدول انتهورا کمک زیادی در این مورد میکند). همچنین از جدول نمودار الکل برای محاسبه نسبتا دقیق مصرف میزان شکر استفاده کنید. موضوع مهم در این جدول آنست که اگر زیاده از حد استفاده کنید کمکی به بالابردن میزان تولید الکل نمیکند و از آن مهمتر اگر مایل به کربنیزه (مرحله 8-1 کفدار کردن آبجو در هنگام باز کردن بطری) هستید ، بیش از میزان داده شده استفاده نکنید. اهمال در امر استفاده کمتر از مواد قندی باعث کوتاه شدن طول تخمیر (گاهی فقط یکی دو روز) و تولید بسیار کم الکل خواهد بود. اگر میزان شکر را نیز بیش از حد و میزان لازم بکار برید باعث شیرینی زیاد آبجو خواهد گردید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد لغات بکار رفته به فرهنگ واژه ها مراجعه کنید.

چرا بسیجی شدم ؟
دانلود ضرب المثلهای ایرانی - PDF

چهار روش برای دانلود ویدئوهای youtube

بوسه: تعجب نکنید. درست خواندید. بوسه. یک کلمه kiss را به آدرس خود اضافه کنید. این کلمه را به قبل از youtube اضافه کنید. اگر آدرس شما www.youtube.com/xxxxxxx است آن را به www.kissyoutube.com/xxxxxx تبدیل کنید.

پلاگین YouTubeLoader: این پلاگین که مربوط به مرورگر فایرفاکس می باشد قادر است ویدئوهای یوتیوب را دانلود کند. این پلاگین یک لینک Download mp4 به پایین ویدئو اضافه می کند و شما را قادر به دانلود کردن آن می سازد.


YouTube Catcher: این برنامه اجازه می دهد شما لینک ویدئو یوتیوب را کپی و آن را دانلود کنید. برای استفاده از این برنامه باید flv player هم داشته باشید.


Tube Leecher:این روش بسیار ساده است. شاید ساده ترین روش موجود باشد. شما تنها کاری که باید انجام دهید این است که آدرس ویدئو را در باکس مربوطه وارد کنید. همین !دانلود از یوتیوب


http://www.downloadyoutubevideos.com


http://www.downloadfromyoutube.com


http://www.videodl.org


http://vixy.net


http://keepvid.com


http://www.videospider.info