مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

چرا مردم لیبی توانستند دیکتاتورشان را سرنگون کنند ولی مردم ایران نتوانستند ؟چون مردم لیبی بجای راهپیمائی سکوت ، شعار نویسی بر روی در و دیوار ، روزه سیاسی و ... اسلحه بدست گرفتند و رفتند بجنگ با مزدوران معمر قذافی و امروز هم توانستند پایتخت لیبی را تصرف کنند و رژیم قذافی را سرنگون نمایند .

چون مردم لیبی دوران طلائی امام ، سازندگی ، دوم خرداد و اصلاحات و ... نداشتند ، پس بجای زندگی کردن در دوران کذائی گذشته به آینده ای پر امید فکر کردند .

چون مردم لیبی اعتنائی به حرفهای مزخرف طرفداران مبارزات مدنی و اصلاح طلبانشان نکردند و روش مبارزاتی خودشان را در پیش گرفتند ولی مردم ایران نتنها توی دهن طرفداران مبارزات مدنی و اصلاح طلبانشان نزدند بلکه آنها را هم در راس جنبش آزادیخواهانه شان قرار دادند !

چون مردم لیبی و رهبرانشان ، هر دو خواستار سرنگونی حکومت قذافی بودند ولی مردم ایران شعار سرنگونی رژیم را سر میداند و از آنطرف هم سران جنبش سبز صحبت از آرمانهای خمینی و دوران طلائی امام و ... میکردند .

چون اپوزیسیون خارج کشور لیبی به آمریکا و اروپا فشار آوردند تا قوای نظامیشان را در جهت سرنگونی رژیم معمر قذافی بکار گیرند ولی اپوزیسیون خارج کشور ایران به آمریکا و اروپا فشار میآوردند تا دست به حمله نظامی بر علیه جمهوری اسلامی نزنند !

و دلایل بسیار دیگر ، پس هی غر نزنید که چرا مردم تونس و مصر و لیبی پیروز شدند ولی مردم ایران پیروز نشدند .


عکس شادی مردم لیبی بعد از سرنگونی رژیم سرهنگ معمر قذافی0 نظرات: