مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس مداح هایی که در سرکوب مردم نقش دارندروی عکس کلیک کنید تا آن را در اندازه بزرگ مشاهده نمایید

0 نظرات: