مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

تقابل کودتاچیان و روسپی های دولتی با جنبش سبز


کودتاچیان و فاحشه های حکومتی برای خراب کردن جنبش سبز در محرم برنامه ها دارند .


از شواهد و قرائن موجود میتوان حدس زد کودتاچیان برای خراب کردن جنبش سبز در ماه محرم برنامه های زیادی ریخته اند که میشود بصورت تیتر وار به بعضی از آنها اشاره کرد :

1- پوشاندن لباس های غیر متعارف سبز رنگ بر تن روسپی های حکومتی و فرستادن آنها به درون حسینیه ها و تکیه ها برای خراب کردن بانوان طرفدار جنبش سبز .

2- انجام دادن حرکات زننده و تحریک آمیز توسط این روسپیهای حکومتی ( که مانتو سبز بر تن دارند ) در میادین و خیابانهای پر جمعیت .

3 - پسر بازی کردن این روسپیهای دولتی در زمانیکه هیئت های عزاداری در کوچه ها و خیابانها حرکت میکنند .

4- سوار شدن این روسپی های حکومتی به ماشین های ماموران اطلاعاتی ( که از قبل هماهنگ شده ) و بلند کردن صدای ضبط و پخش آهنگ های نامتعارف در آن ایام ( مثلا آهنگهای شاد لوس آنجلسی ) و مانور دادن در خیابانهای منتهی به حسینیه ها و جلب توجه حضار برای خراب کردن جنبش سبز .

5- دادن شعار های جنبش سبز با لحن تحریک آمیز و زننده توسط این روسپی های دولتی و ماموران اطلاعاتی همراهشان ( مثلا به حالت عشوه و مسخره شعار یا حسین میر حسین را فریاد زدن )


6- پخش مشروبات الکلی بصورت رایگان بین جوانان توسط این روسپی ها و ماموران اطلاعاتی و خوردن آن ها در آن شرایط ( در کنار هیات عزاداری و در انظار عمومی ) و فیلم برداری مخفیانه توسط سایر ماموران اطلاعاتی و پخش آن از صدا و سیما برای خراب کردن جنبش .

7- و سایر مواردی که به فکر شیطان هم نمیرسد ولی کودتاچیان از الان برای آن برنامه ها دارند .
پس همه باید کاملا مراقب باشیم .

0 نظرات: