مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

حمله لباس شخصی ها به دکتر زهرا رهنورد در 22 بهمنشبکه جنبش راه سبز (جرس): زهرا رهنورد با حمله لباس شخصی ها و نیروهایی با لباس نظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش کلمه زهرا رهنورد که امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن از میدان صادقیه قصد شرکت در راهپیمایی را داشت با محاصره و حمله نیروهای لباس شخصی مواجه شد.

نیروهای لباس شخصی با باتوم و مشت به دکتر رهنورد حمله کرده و سر و کمر ایشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

رهنورد بعد از این حادثه با حمایت وکمک مردم و تشکیل حلقه انسانی خودجوش توانست از محاصره خارج شود. بانوی سبز ایران در ماههای گذشته بارها تحت تعقیب مزدوران لباس شخصی و حتی ضرب و جرح قرار گرفته بود.

امروز همچنین به خودروی سید محمد خاتمی و مهدی کروبی حمله شد و کروبی نیز دچار حادثه شد. علی کروبی پسر کروبی نیز بازداشت شد.

محمد رضا خاتمی و همسرش زهرا اشراقی نوه بنیانگذار نظام نیز امروز برای ساعتی بازداشت شدند.

0 نظرات: