مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس - جمعیت دهها میلیونی طرفداران حکومت در میدان آزادی !!!
برای دیدن در اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید

0 نظرات: