مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

حمله ماموران نیروی انتظامی به دو زن بی پناه - عاشورای خونین 88جنایات رژیم را فراموش نکنیم و اجازه ندهیم ضعف حافظه تایخی مان در سست کردن انگیزه مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی تاثیر بگذارد .
0 نظرات: