مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

کسی از این دو خواهر بسیجی خبری دارد ؟
عکس این دو خواهر بسیجی قبل از انتخابات 88 خیلی معروف شد میخواستم ببینم این دو عزیز ! شوهر پیدا کردند یا دانشگاه بدون کنکور و پست و مقامی نصیبشون شد یا نه ؟


0 نظرات: