مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

گشتهای ارشاد را به خیابانها بیاورید ببینید چگونه آرامش و امنیتتان را به گوه بکشیم .
دو سال است فریاد میزنیم که جمهوری اسهالی زبان خوش و مبارزات مدنی و از این جفنگیات حالیش نیست باز یک مشت اسهال طلب و اپوزیسیون نمای دیوث که منافعشان در برقراری جمهوری اسهالی ست و بخاطر همین شغل اپوزیسیونی از آمریکا و انگلیس حقوق میگیرند مانند زنان فاحشه جیغ و شیون میکنند که ، نه ما دموکراتیم و متمدنیم و منطق داریم و .... من به اینها میگویم ای ریـــــــــــدم توی اون دموکراسی و تمدن و منطقتون ، شما ها که بفکر آزادی و رفاه مردم ایران نیستید شما ها شغلتون اپوزیسیون بودنه و بخاطر همین کارتون دارید حقوق میگیرید ، شماها میدونید که اگر جمهوری اسهالی سرنگون بشه حقوق شما هم قطع میشه و باید دوباره برید و کاسه گدایی رو جلوی این و اون دراز کنید . شما خودتون هم میدونید تنها راه سرنگونی جمهوری کثیف اسهالی فقط و فقط مبارزه مسلحانه هست اما خودتونو به خریت میزنید ولی بدونید دیگه حناتون پیش مردم آزادی خواه ایران رنگی نداره و مبارزات مسلحانه ما بزودی و با آغاز بکار گشت های گشاد آغاز خواهد شد و تا زمان سرنگونی جمهوری کثیف اسهالی ادامه خواهد داشت .

جمهوری اسهالی بدان بی صبرانه منتظر آغاز به کار گشت های گشاد هستم چرا که ساعت سین عملیات ما هم با این طرح شما آغاز خواهد شد و آنچنان درس عبرتی به شما و طرفدارانتان بدهیم که به گوه خوردن بیافتید و روزی ده بار بر خودتان لعنت بفرستید ولی بدانید آن گوه خوردن ها فایده ای نخواهد داشت چرا که مبارزات ما تا سرنگونی نظام کثیف شما ادامه خواهد داشت .0 نظرات: