مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

شغل اپوزیسیونی چیست ؟


اپوزیسیون از نظر معنای لغوی یعنی افراد ، احزاب و تشکلهایی که مخالف وضع موجود هستند و تلاش میکنند تا وضعیت حال را بسمت ایده آلهای خودشان تغییر بدهند ، البته این تعریف در مورد ایران صدق نمیکند چرا که در ایران اپوزیسیون به کسانی گفته میشود که در ظاهر خواستار تغییر رژیم هستند و بخاطر همین هم از مردم و سازمانهای عام المنفعه و یا دولتهای خارجی حقوق میگیرند ولی در باطن خواستار براندازی نظام نیستند چرا که اگر جمهوری اسلامی سرنگون شود ، حقوق و مزایای آنها هم قطع خواهد شد چون مردم و دولت های خارجی به اهدافشان رسیده اند و دیگر حاضر نیستند به اینگونه از افراد که بجز حرف زدن های خاله زنکی کار دیگری بلد نیستند پول بدهند . این افراد هم چون میداند سواد و تجربه درست و حسابی ندارند که در حکومت آینده به آنها پست و مقامی داده شود و نیز میداند که با سرنگونی جمهوری اسلامی حقوق و مزایای آنها هم قطع خواهد شد پس نظرا و عملا مخالف براندازی هستند ولی در ظاهر صحبت از تغییر نظام میکنند . اینها همان کسانی اند که به شغل پر درآمد اپوزیسیونی مشغول هستند و هر زمان که رژیم در اقتدار باشد اینها با بلبل زبانی خواستار تغییر نظام میشوند ولی به محض اینکه جامعه به سمت تغییر رژیم گام برمیدارد اینان با انواع ترفندها سعی میکنند مسیر جامعه را منحرف کرده تا مبادا نظام به لبه پرتگاه نزدیک شود .

من نمیخواهم در اینجا مصداقی صحبت کنم که مثلا فلان فرد و فلان گروه شغلش اپوزیسیونی است بلکه معیار شناخت اپوزیسیون نماها را نشان دادم تا شما متوجه شوید چه کسانی براندازند و چه کسانی پس انداز ! اگر فقط در همین 2 سال گذشته یک نگاهی گذارا به اپوزیسیون داخل و خارج کشور کنید خواهید دید چه افراد و گروه هایی در لحظات حساس در کنار مردم بودند و از خواسته ملت که همانا سرنگونی رژیم است حمایت میکردند و چه کسانی در همان لحظات حساس سعی میکردند که فتیله اعتراضات را پائین بکشند و یا اهداف حرکت اعتراضی مردم را منحرف کنند .

0 نظرات: