مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

فیلم : مزدور نیروی انتظامی که با ضربه باتوم دختری را نقش بر زمین میکند .

اگر احساس میکنید که انگیزتان برای مبارزه با جمهوری اسلامی و مزدورانش کمرنگ شده است به شما پیشنهاد میکنم عکس ها و فیلم های جنابات رژیم و عواملش را بارها و بارها ببینید تا وجدانتان نگذارد جوشش غیرتتان فروکش کند وگرنه آنچه که نباید اتفاق بیافتد ، اتفاق خواهد افتاد و رژیم به قسمتی از اهدافش که همانا بی تفاوت و بی غیرت کردن مردم آزادیخواه ایران است خواهد رسید .

0 نظرات: