مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس های سریال ساندیس شیرین ! کاری از گردابگرداب وابسته به خبرگزاری ناموس: در پی تلاش دشمنان انقلاب برای تخریب فرهنگ اسلامی، مسعود دهنمکی یکی از کارگردانان ارزشی و موفق سال های اخیر (به لطف همان مردمی که پیش تر ها باتوم بر سرشان می کوبید) برای ترویج فرهنگ ولایت و امامت، سریال ساندیس شیرین را به زودی به اتمام خواهد رساند. نظر شما را به گزارش تصویری گرداب از بخش هایی از این سریال جلب می کنیم:

دستمال کشان دربار به ترتیب از چپ: جلاد آل احمق حسین شرف نداری، سر دار نقدی، احمد خاتمی، مشائی، جنتی


سریال ساندیس شیرین در مورد دیکتاتور معیوب المغزیست که گمان می کند از طرف خداوند برای دفاع از اسلام بر تخت دیکتاتوری خود نشانده شده است.

امام آلت الاغ خایه منی


سر لشکر فیل گوز آبادی و هدیه تهرانی (هنوز یادمون نرفته) در نقش آشپزان دربار سید علی


مسعود دهنمکی در مصاحبه با گرداب گفت: این مجموعه به صورت لوح های فشرده به بازار ارائه خواهد شد که این لوح ها مجهز به قفل حضرت عباس هستند.

امام سید انی خامنه ای در نقش دیکتاتور بزرگ


مسعود دهنمکی افزود با افرادی که از این مجموعه کپی ها غیر قانونی تهیه کنند بر خورد فیزیکی شدید می شود.

آلت الاغان جنتی و علم الهدی در سریال ساندیس شیرین


0 نظرات: