مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

خامنه ای مردم معترض را به میکروب تشبیه کرد .


خامنه ای در سخنرانی اش در قم ، مخالفان بعد از انتخابات را به میکروب هایی تشبیه کرد که با سرکوب آنها توانسته است نظامش را واکسینه کند . با این اظهار نظر میشود کاملا متوجه شد که چگونه خامنه ای دستور کشتار مردم معترض را صادر کرده است و چطور از شنیدن پر پر شدن جوانان مردم در خیابانها بدست مزدورانش شادمان شده چرا که از نظر وی مخالفانش عده ای میکروب هستند که باید آنها را کشت تا نظامش و خودش بیمه و واکسینه شوند .0 نظرات: