مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

این ساختمانهای صدا و سیما را معرفی کنید ؟
باید از الان با تمام قسمتها و ساختمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی کاملا آشنا شویم تا در روز موعد بتوانیم بدون کمترین وقت کشی این سازمان را تحت کنترل بگیریم و خبر آزادی ایران اشغالی را به گوش تمامی هموطنان مان در سراسر کشور برسانیم .


0 نظرات: