مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

ماجرای سربازان گمنام امام زمان و سکس آیت الله نوری همدانی !


وبلاگ خاکستر سوزان - سربازان گمنام امام زمان ! حضرت آیت الله العظمی ! نوری همدانی را در حال تجاوز به یک دختر نوجوان غافل گیر میکنند ، یکی از این سربازان گمنام به آیت الله میگوید : حاج آقا ! شما هر وقت که امر فرمودید ما زیباترین و خوش هیکل ترین زنان را برای شما آورده ایم و هیچ وقت هم در این زمینه کوتاهی نکرده ایم ، حال میخواستم علت این عمل شما را ( تجاوز به عنف ) جویا بشوم ؟

آیت الله نوری همدانی هم ، از اینکه بصورت لخت و عریان در کنار یک دختر نوجوان گریان و رنگ پریده ، توسط سربازان گمنام امام زمان غافل گیر شده بود با عصبانیت رو به آنها میگوید : اولا این غلط کردن ها بشما نیامده ! شما به همان کار قوادیتان بپردازید در ثانی شما با کدام فتوا به خود اجازه میدهید که به بدن عریان یک دختر نامحرم و عورت یک پیر مرد هشتاد ساله نگاه میکنید ؟

ثالثا ، آن گونه رابطه جنسی دیگر برایم عادی شده ، چون آن زنهایی را که برای من میاورید هیچکدام نه گریه و نه به من التماس میکنند ! تازه از اینکه هنوز میتوانم در این سن و سال ازاله بکارت بکنم احساس جوانی هم میکنم و این هم مزید بر علت است .

رابعا ، از نظر من متعه دختران باکره اشکال شرعی ندارد و من هم این دختر را متعه یک روزه کرده ام و به وی هم گفته ام که تا دو ماه قمری اجازه نزدیکی به هیچ مردی را ندارد و باید عده نگه دارد .

خامسا ، مگر آن وقت که شما ها در بازداشتگاه کهریزک و پادگان ولیعصر و پایگاه های بسیج به زنان و دختران مردم تجاوز به عنف میکردید ما مراجع تقلید چیزی گفتیم ؟ پس بیش از این شکر اضافه نخورید و منزل من را هم ترک کنید که در شرف انزالم و دوست ندارم انزالم بخاطر شما ها ملایم شود !

بعد از این مباحثه تلخ ، سربازان گمنام امام زمان منزل حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی را ترک میکنند تا به منزل سایر مراجع معظم تقلید هم یک سری بزنند !


0 نظرات: