مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

چرا اراذل و اوباش از دست رژیم ناراحات هستند؟

در خبرها بکرات میبینید که اراذل و اوباش شیشه فلان مغازه و فلان ماشین را شکستند و عصبانیت خودشان را با عربده کشی ابراز کردند. اگر به رفتار این برادران اوباش دقت کنید میبینید که از یک چیز ناراحت هستند و آن این است که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بدفعات از این برادران اراذل در جهت سرکوب مردم معترض استفاده کرده است ولی حق و حقوق آنها را تمام و کمال نپرداخته است و وقتی این برادران اوباش میبینند که پاسدارها و بسیجی ها و اطلاعاتی ها و نیروی های انتظامی همه ارتقاء درجه گرفتند و پول و مزایا گرفتند و تشویق شدند و مدال شجاعت و ایثار گرفتند ولی آنها ( اراذل و اوباش ) بجز همون پاداش چماقداری روزانه چیز دیگری نصیبشان نشده است ناراحت و خشمگین شده اند و با این کارها میخواهند به مسئولان نظام حالی کنند که یا مثل سایر چماقداران حکومتی حق و حقوقشان تمام و کمال پرداخت میشود و یا اینکه باید منتظر اوباشگری های بیشتر آنها باشند .

خواسته های برادران اراذل و اوباش از مسئولان جمهوری اسلامی :

1- تمام حق و حقوق معوقه شان بابت چماقدارای در دو سال گذشته بصورت کامل و یکجا پرداخت و تسویه شود .

2- مثل بسیجی های شرکت کننده در سرکوب های دو سال گذشته، بعنوان پاداش موتور سیکلت پولسار ، هوندا و یاماها دریافت کنند .

3- اسمشان از لیست سیاه اراذل و اوباش خارج شود و کارتکس شان در پلیس اطلاعات و امنیت ناجا باطل گردد .

4- مثل پاسدارها و اطلاعاتی ها مصونیت قضائی پیدا کنند و پرونده جرائم سابقشان مختومه شود .

5- به آنها جواز کتبی حمل و استفاده از قمه و نیمچه و ساطور و ... داده شود .


0 نظرات: