مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

اصلاح طلبان که ادعا میکنند ستون پنجم رژیم نیستند پس بگویند ساختمان مرکزی اطلاعات سپاه کجاست؟


من در این وبلاگ هر وقت یک چیزی درباره وزارت اطلاعات نوشتم و یا آدرس و عکس گوگل ارث ساختمانهای وزارت اطلاعات را منتشر کردم یک سری از این اصلاح طلبان آمدند و کامنت گذاشتند که نباید وزارت اطلاعات را تضعیف کرد چرا که آنوقت اطلاعات سپاه قدرتمندتر میشود و جای واجا را خواهد گرفت! و یا میگویند هنوز بسیاری از کارکنان وزارت اطلاعات طرفدار اصلاحات هستند و نباید کاری کنیم که باعث تضعیف آنها شویم چرا که در غیر اینصورت نیروهای اصولگرا در آن وزارتخانه میداندار خواهند شد! و ....

خب، من هم به این آقایان و خانم های اصلاح طلب میگویم شما که اینقدر دلتان بحال وزارت اطلاعات میسوزد چرا کاری نمیکنید که اطلاعات سپاه تضعیف شود تا دوستان اطلاح طلب شما در واجا بتوانند از این فرصت برای کسب قدرت بیشتر استفاده کنند. مثلا چرا آدرس دقیق و کروکی ساختمانهای اطلاعات سپاه ( مخصوصا محل استقرار طائب و مزدورانش ) را منتشر نمیکنید تا اطلاعاتی های سپاه بفهمند که مردم لانه های فسادشان را شناسائی کرده اند و اگر آنها بخواهند به همین منوال به رفتارشان ادامه دهند مردم در موعد مقرر حسابشان را در همان تاریکخانه هایشان خواهند رسید.

لطفا نگوئید که اصلاح طلبان آدرس ساختمانهای اطلاعات سپاه را ندارند که از خنده ریسه میروم چرا که اکثر این اصلاح طلبان در گذشته یا در وزارت اطلاعات بوده اند و یا در وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و شهرداریها و ... پس مطمئن باشید اگر آنها نخواهند این اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند یا ستون پنجم و نفوذی رژیمند و یا دارند با ادعای اپوزیسیون بودن کاسبی و گدائی قدرت میکنند.

در پایان به آن اصلاح طلبانی که میخواهند این اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند بگویم مثل دفعه قبل ملت را اسکول خود نکنند که وقی از ایشان آدرس قرارگاه ثارالله را پرسیدیم چندتا آدرس مبهم و گمراه کننده دادند که یکی شان میگفت بالای میدان ونک است و آن یکی میگفت چسبیده به صدا و سیما و دیگری میگفت کنار زندان اوین است و ... خلاصه اگر میخواهید اتهام ستون پنجم بودن را از خودتان برهانید باید اطلاعات دقیق بدهید و گرنه مطمئن باشید تا زمان انتخابات مجلس نهم دست از سرتان بر نخواهیم داشت، این گوی و این میدان .0 نظرات: