مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

مجموعه کاملی از عکس های جنبش سبز و اعتراضات بعد از انتخابات

مجموعه کاملی از عکسهای اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم ( 22 خرداد 88 ) و برخورد خشن نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات با این اعتراضات مسالمت آمیز-
-

عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه ایران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه ....... عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه ایران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه .......عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه ایران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه .......عکس های اعتراضات مردمی بعد از انتخابات ......... عکس های حمله نیروهای یگان ویژه و بسیج و سپاه به مردم ........ عکسهای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران ............ عکس های پلیس و یگاه ویژه یران ........ عکس های شهدا و مجروحین جنبش سبز ایران ........... عکس های بسیجی ها و پاسداران سپاه .......
-
-
-


0 نظرات: