مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

این مزدوران رژیم را به پلیس و دستگاه اطلاعات آلمان معرفی کنید .

در اعتراض ایرانیان ساکن برلین به جنایات حکومت علیه ملت ، مزدوران وابسته به سفارت بمقابله با جوانان معترض پرداختند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند . جالب ست که تعدادی از این مزدوران ادعای مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی را داشته و به همین واسطه اجازه اقامت در آلمان را کسب نموده اند ، اما با حضور جوانان ایرانی در مراسم وابسته به سفارت جمهوری اسلامی و اعلام اعتراض به جنایات رژیم ، این افراد وقیحانه جانب حکومت اسلامی را گرفته و جوانان معترض به وقایع عاشورا را کتک زده و از مجمع ایرانیان ( وابسته به سفارت جمهوری اسلامی در برلین ) بیرون کردند .
با پخش فیلم این واقعه ( اعتراض به وقایع عاشورا در ایران ) و مقابله مزدوران با ایرانیان هوادار جنبش سبز از تلویزیون ایرانیان برلین ، سرسپردگان رژیم و وابستگان به سفارت جمهوری اسلامی به هراس افتاده اند ، گویی پول سفارت برای خودفروشی اینان زیاد هم خوش یمن نبوده و مانع از رسوایی آنان نشده است !
( آن آخونده – حاج علی اکبری – از ایران برای روضه خوانی به آلمان رفته بود و ایشان رییس اسبق سازمان به اصطلاح جوانان بودند ولی اکنون به شغل شریف !!! سردسته چماغداران ارتقا پیدا کرده اند)

0 نظرات: