مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس احمدی نژاد زمانیکه شکنجه گر اوین بوداحمدی نژاد در سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ همراه با جلاد لاجوردی در زندان اوین با نام دکتر میرزایی در زمینه شکنجه زندانیان و زدن تیر خلاص فعال بود . ( گرفته شده از سایت ایرانشهر )


0 نظرات: