مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عكس های فیلم به رنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی كیا

.
.
عكس های فیلم به رنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی كیا با بازی حمید فرخ نژاد و خزر معصومی

در این فیلم یک مامور وزارت اطلاعات , ماموریت می یابد تا یک عضو مجاهدین خلق را که برای دیدن دخترش به کشور بازگشته را ترور کند ولی این مامور وزارت اطلاعات در سیر مراحل تعقیب و مراقبت سوژه , عاشق دختر این عضوسازمان مجاهدین خلق میشود ! و الباقی داستان ...


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


به رنگ ارغوان

به رنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان


به درنگ ارغوان

به درنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان


پوستر به رنگ ارغوان

پوستر به رنگ ارغوان
0 نظرات: