مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس - مهندس صفایی فراهانی بعد از آزادی از زندانبرای دیدن در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید0 نظرات: