مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

اگر مبارزات مسلحانه هوشمند را همان 2 سال پیش آغاز کرده بودیم الان شاهد کشته شدن هاله سحابی نبودیم .


دو سال است فریاد میزنیم که بابا جان این جمهوری کثیف اسلامی با راهپیمایی و الله اکبر و این جور چیزها سرنگون نمیشود . تا چندتا از اطلاعاتی ها و پاسدارها و بسیجیها و مزدوران نیروی انتظامی را بدرک واصل نکنیم ترس به جان این حرامزاده ها نمی افتد . این بیشرفها وقتی میبینند که بازی یک طرفه ست و همیشه برد با آنهاست ، به سرکوب مردم آزادیخواه به دیده تفریح و سرگرمی نگاه میکنند ولی اگر ببینند هر ضربه ای که میزنند دوتا محکم تر میخورند نتنها کوتاه میآیند بلکه برای حفظ قدرت و حکومتشان هم حاضرند امتیاز بدهند .

حالا بعد از 2 سال اعتراضات بی حاصل یا حرف من را قبول میکنید و یک فکر اساسی برای آغاز مبارزات مسلحانه هوشمند میکنیم و یا باز میخواهید به همان مبارزات بی حاصل مدنیتان ادامه بدهید تا رژیم هم به این اعتراضات بی خاصیت به دیده واکسن برای خودش نگاه کند و روز به روز ماشین سرکوبگرش را قوی تر کند .

در انتها یک مثال بزنم در مورد همین انقلاب های اخیر خاورمیانه . همه دیدید اعتراضات مدنی در تونس و مصر داشت فرسایشی میشد ولی وقتی مردم تصمیم گرفتند که مبارزات مسلحانه را آغاز کنند سریعا تمام ماشین سرکوب بن علی و مبارک در هم پاشید چون نیروهای سرکوبگرشان فهمیدند که این دیگر یک تفریح و سرگرمی نیست چون هر لحظه امکان دارد توسط مردم کشته شوند و اگر هم کشته نشوند و مردم را بکشند فردای سرنگونی دیکتاتورشان ، اینها اولین کسانی هستند که محاکمه نظامی و اعدام خواهند شد . پس سلاحشان را زمین گذاشتند و به مردم پیوستند و دولتهای تونس و مصر سقوط کردند .

در مورد سوریه و لیبی و یمن هم به همین صورت است . تا وقتی اعتراضات مسالمت آمیز بود خشونت حکومت هم افسار گسیخته ، و حالا که مردم دست به اسلحه بردند دولتها کوتاه آمدند . قذافی در سوراخ موش قایم شده ، بشار اسد حکم عفو عمومی میدهد و صحبت از اصلاحات نوین میکند و صالح هم در به در دنبال یک میانجی منطقه ای و بین المللی میگردد تا بتواند با کمترین هزینه برای خودش ، از قدرت کنار برود .

حالا اگر میخواهید به همان مبارزات مدنی و بی خشونتتان ادامه دهید بدهید ولی بدانید جمهوری اسلامی هیچ تغییر رفتاری نخواهد داد و روز به روز هم سرکوبگری اش بیشتر خواهد شد چون این مبارزه ، نتیجه اش برد – باخت به نفع رژیم است .0 نظرات: