مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس یکی از اعضای گروهک تروریستی بسیج در حال نشانه گیری بسمت مردم
عکس یکی از اعضای گروهک تروریستی بسیج در حال نشانه گیری بسمت مردم0 نظرات: