مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس ماهواره ای از خانه های سازمانی افسران ارشد سپاه پاسداران ( شهرک محلاتی )

نقشه شهری از شهرک محلاتی سپاه پاسدارانعکس گوگل ارث از موقعیت جغرافیایی شهرک محلاتی سپاه پاسداران در تهرانعکس ماهواره ای از خانه های سازمانی افسران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( شهرک محلاتی )عکس گــوگل ارث از خانه های سازمانی افسران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( شهرک محلاتی )
0 نظرات: