مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس - قفل شدن موشک های کروز ارتش آمریکا بر روی کاخ سید علی خامنه ای .اکثریت مردم داخل ایران به این نتیجه رسیده اند که این رژیم با مبارزات مدنی سرنگون نمیشود ( برای همین دیگر در تظاهرات ها و سایر مبارزات مسالمت آمیز شرکت نمیکنند ) و معتقدند که ، تنها راه برای تغییر رژیم ، حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی است .


0 نظرات: