مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس - دیوار ندبه ایرانی !

یهودیان هم یک دیوار ندبه دارند که در جلوی آن دعا میخوانند و این هم یک دیوار ندبه ایرانیست !0 نظرات: